Egzamin stacjonarny URE 2023 r. odbywa się po każdym szkoleniu

360,00 

Do szkolenia należy dokupić egzamin/egzaminy. 

Opis

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną odbywa się po szkoleniu/kursie na uprawnienia smep organizowanych na terenie całego kraju. Koszt egzaminu jednego wynosi cenie 360 zł za Eksploatację lub Dozór dla jednej grupy. Jeżeli  egzamin zdawany jest dla wszystkich trzech grup tj. elektrycznej, cieplnej i gazowej, wówczas jest to wielokrotność kwoty 360 zł np. sześć egzaminów ( 3 razy eksploatacja i 3 razy dozór dla 3 grup to kwota 2160,00 zł)

Można do niego również podejść online. Wówczas do uczestnictwa w nim jest potrzebny komputer z kamerą lub tablet albo smartphone z dostępem do internetu!

Nasze egzaminy odbywają się w oparciu o:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828

oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz.U. 2020 poz. 695 art. 31x ust. 3

Informacje dodatkowe

Miasto

– Cała Polska, Bełchatów, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Malanów, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Turek, Warszawa, Wrocław, Zabrze, Zielona Góra

PKWiU

85.59.13.2