Jednodniowy kurs na pomiary elektryczne online godz. 9:00 – 15:00 24.07.2021

250,00 

Do szkolenia należy dokupić egzamin / egzaminy.

Opis

Program jednodniowego szkolenia na uprawnienia pomiarowe:

Przepisy ochrony przeciwporażeniowej
Norma PN-HD 60364-4-41:2009
1. Pomiary w instalacjach elektrycznych
2. Uprawnienia do wykonywania pomiarów ochronnych
3. Zasady, zakres i dokumentowanie wykonywania pomiarów odbiorczych i okresowych oraz częstość wykonywania pomiarów okresowych
4. Sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych i pomiar ich rezystancji
5. Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji
6. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
7. Pomiar rezystywności gruntu
8. Pomiar rezystancji uziomów

 

Pomiary eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych do 1kV
1. Zasady wykonywania pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych
2. Badania eksploatacyjne urządzeń napędowych.
3. Badania elektrycznych linii napowietrznych i kablowych do 1kV
4. Badania elektrycznych instalacji oświetleniowych
5. Badania eksploatacyjne baterii kondensatorów

Po zakończeniu kursu pomiary od podstaw kandydat przystępuje do egzaminu ustnego (on-line) przed Komisją Kwalifikacyjną URE. Nie ma się czego bać: wysoka jakość przeprowadzonego kursu praktycznie gwarantuje kandydatowi dobre przygotowanie merytoryczne. Bezpośrednio po zaliczeniu egzaminu kandydat uzyskuje uprawnienia energetyczne ważne na okres pięciu lat.
Czas trwania i grupa docelowa: Szkolenie rozpoczyna się od godziny 9 do godziny 15 (z 0,5 godzinną przerwą obiadową około godziny 13).
Kadra szkoląca: Osoby szkolące ukończyły w latach dziewięćdziesiątych Politechnikę na Wydziale Elektrycznym i są przez cały czas czynnymi pracownikami Ruchu Elektrycznego.

Przyrządy pomiarowe wykorzystane do prezentacji:
Sonel MPI-530, MIC-2500

 

Dodatkowe informacje

Miesiąc

lipiec

Miasto

Bełchatów, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Cała Polska, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Malanów, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Turek, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

PKWiU

85.59.13.2

Kup także egzamin