Jednodniowy kurs pomiary elektryczne Malanów obok Turku, godz. 08:00-15:00 28.10.2023 r.

349,00 

Do szkolenia należy dokupić egzamin / egzaminy.

Opis

Program jednodniowego szkolenia pomiary 

1. Omówienie podstawowych wielkości występujących w elektryczności, napięcie, prąd, opór, moc, częstotliwość itd. Sposoby pomiaru i przyrządy pomiarowe.
2. Pomiary transformatorów i silników elektrycznych. Protokół z pomiaru silników elektrycznych.
3. Układy sieci elektrycznych.
4. Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej oraz akty prawne dotyczące elektroenergetyki i zasady pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
5. Badania, kontrole, pomiary urządzeń elektroenergetycznych.
6. Pomiary instalacji elektrycznych i sposób ich protokółowania
a. Pomiar impedancji pętli zwarcia
b. Pomiary rezystancji izolacji
c. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
d. Pomiary wyłączników przeciążeniowych i różnicowoprądowych
e. Pomiary rezystywności gruntu
d. Pomiary rezystancji uziemień metoda:
– 3 przewodowa
– 4 przewodowa
– z cęgami
– pomiar uziemienia metodą IPZ
Omówienie protokołu i zależności wynikających z różnych metod pomiarowych
7. Powtórzenie i przygotowanie do egzaminu w zakresie G1 z pomiarami

Do Pomiaru zostaną wykorzystane mierniki Sonel MPI530, MIC 2500 oraz cęgi pomiarowe.

Szkolenie poprowadzi Pan Dariusz Lament

Informacje dodatkowe

Dzień miesiąca

28

Miesiąc

październik

Miasto

– Kurs pomiary elektryczne, – Szkolenia stacjonarne, Malanów

PKWiU

85.59.13.2

Kup także egzamin

Egzamin stacjonarny URE 2023 r. odbywa się po każdym szkoleniu

360,00 
Do szkolenia należy dokupić egzamin/egzaminy.