Kurs na pomiary elektryczne, Gliwice stacjonarne, godz. 13:00-16:00 20.11.2023 r.

289,00 

Do szkolenia należy dokupić egzamin/egzaminy.
Miejsce szkolenia: Gliwice

Opis

Tematyka Szkolenia:

Podstawy sieci i instalacji elektrycznych

Podstawy prawne – normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów.

BHP przy pracach pomiarowych

Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów

Dobór właściwej metody pomiarowej

Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów

Dokumentowanie prac

Wykonywanie pomiarów:

– Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych

– Pomiary rezystancji izolacji

– Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

– Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych

– Pomiary rezystancji uziemień

– Pomiary rezystywności gruntu

– Badanie elektronarzędzi

– Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego

Wzory protokołów

Prezentacja mierników

Pomiary w praktyce

Sprawdzian nabytej wiedzy

Szkolenie prowadzone jest w formie jednodniowego seminarium energetycznego.

Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin.

Informacje dodatkowe

Dzień miesiąca

20

Miesiąc

listopad

Miasto

– Kurs pomiary elektryczne, – Szkolenia stacjonarne, Gliwice

PKWiU

85.59.13.2

Kup także egzamin

20
listopad
Symbol zastępczy

Szkolenie URE, G1/G2/G3, Gliwice stacjonarne, godz. 16:00-19:00 20.11.2023 r.

89,00 
Do szkolenia należy dokupić egzamin/egzaminy.
Miejsce szkolenia: Gliwice

Egzamin stacjonarny URE 2023 r. odbywa się po każdym szkoleniu

360,00 
Do szkolenia należy dokupić egzamin/egzaminy.