Kurs na pomiary elektryczne, Łódź stacjonarne, godz. 13:00-16.00 26.06.2023 r.

289,00 

Do szkolenia należy dokupić egzamin/egzaminy.
Miejsce szkolenia: Łódź, Cosinus, ul. Wólczańska 81 (informacja o numerze sali będzie dostępna na miejscu)

Opis

Tematyka Szkolenia:

 Podstawy sieci i instalacji elektrycznych

Podstawy prawne – normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów.

BHP przy pracach pomiarowych

Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów

Dobór właściwej metody pomiarowej

Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów

Dokumentowanie prac

Wykonywanie pomiarów:

 – Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych

 – Pomiary rezystancji izolacji

 – Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

 – Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych

 – Pomiary rezystancji uziemień

 – Pomiary rezystywności gruntu

 – Badanie elektronarzędzi

 – Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego

Wzory protokołów

Prezentacja mierników

Pomiary w praktyce

Sprawdzian nabytej wiedzy

Szkolenie prowadzone jest w formie jednodniowego seminarium energetycznego.

Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin.

Informacje dodatkowe

Dzień miesiąca

26

Miesiąc

czerwiec

Miasto

– Kurs pomiary elektryczne, – Szkolenia stacjonarne, Łódź

PKWiU

85.59.13.2

Kup także egzamin

Symbol zastępczy

Egzamin stacjonarny URE 2023 r. odbywa się po każdym szkoleniu

349,00 
Do szkolenia należy dokupić egzamin/egzaminy.