Kurs na pomiary elektryczne, Warszawa stacjonarne, godz. 11:00-15.00 29.09.2021

349,00 

Do szkolenia należy dokupić egzamin/egzaminy.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Kategoria:

Opis

Tematyka Szkolenia:

Podstawy sieci i instalacji elektrycznych

Podstawy prawne – normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów.

BHP przy pracach pomiarowych

Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów

Dobór właściwej metody pomiarowej

Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów

Dokumentowanie prac

Wykonywanie pomiarów:

– Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych

– Pomiary rezystancji izolacji

– Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

– Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych

– Pomiary rezystancji uziemień

– Pomiary rezystywności gruntu

– Badanie elektronarzędzi

– Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego

Wzory protokołów

Prezentacja mierników

Pomiary w praktyce

Sprawdzian nabytej wiedzy

Szkolenie prowadzone jest w formie jednodniowego seminarium energetycznego.

Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin.

Dodatkowe informacje

Dzień miesiąca

29

Miesiąc

wrzesień

Miasto

Warszawa

PKWiU

85.59.13.2

Kup także egzamin