Opinie o innowacyjności

Dział poświęcony jest niezależnej opinii na temat wdrażanej przez przedsiębiorcę technologii. Adekwatnie do wymogu zarządzonego przez Ministerstwo Gospodarki opinia o innowacyjności technologii poświadcza o założeniu transferu lub też zastosowaniu nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces poprzez proponowana przez przedsiębiorcę inwestycję.

Otrzymanie opinii może okazać się korzystne:

  • przy dofinansowaniu ze strony funduszy strukturalnych,
  • do celów podatkowych,
  • dla dążących o przyznanie wierzytelności technologicznej,
  • do celów marketingowych jednostki gospodarczej.

Proponujemy swoje doradztwo w procesie opiniowania o innowacyjności dla szerokiego grona przedsiębiorców, którzy zamierzają w przyszłości nabyć lub wdrożyć nowoczesne maszyny lub technologie. Jesteśmy jednostką uprawnioną do wydawania opinii o innowacyjności w wielu gałęziach gospodarki.

Firma zobowiązuje się do szybkich terminów realizacji oraz przyjaznych cen.

Zapraszamy do skontaktowania się naszą firmą
Grupa Silesia Szkolenia

Nowoczesny biurowiec