Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe na uprawnienia elektryczne G1, energetyczne G2 i gazowe G3

Poniższe materiały szkoleniowe będą przydatne osobą, które chcą przed przystąpieniem do egzaminu państwowego przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki przy Stowarzyszeniu Naukowo – Technicznym Mechaników i Energetyków Polskich SMEP.pl   odświeżyć swoją wiedzę.

Poniżej link do pobrania zaświadczenia.

MATERIAŁY G1 – Pomiary (1)

Materiały G1

Materiały G2

Materiały G3