G1 pomiary elektryczne

G1 pomiary

Uprawnienia smep, pomiary elektryczne G1, kontrolno-pomiarowe

Jakie można uzyskać uprawnienia:

W trakcie kursu można uzyskać uprawnienia eksploatacyjne oraz dozorowe, a także pomiarowe na urządzenia elektroenergetyczne (tylko najlepszy sprzęt firmy SONEL).

Wymagane kryteria dla uczestników szkolenia na pomiary tzw. uprawnienia smep, elektryczne G1?

Od kandydatów do wzięcia udziału w kursie energetycznym G1 wymaga się:

 • Pełnoletności – wymagane jest ukończenie 18. roku życia na dzień przystąpienia do egzaminu smepgo G1.
 • Wykształcenia minimum podstawowego.

Jak wygląda szkolenie i kiedy egzamin:

W trakcie kursu poprzedzającego egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną w zakresie eksploatacji i/lub dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną uczestnicy zostają przeszkoleni w zakresie wszystkich niezbędnych im informacji, które są przydatne zarówno w trakcie egzaminu jak i późniejszej pracy. Po szkoleniu praktycznym odbywa się szkolenie teoretyczne a na końcu egzamin.

Zakres szkolenia tzw. uprawnienia smep, elektryczne G1

 • Podstawy prawne. Normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów;
 • Podstawy sieci oraz instalacji elektrycznych;
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy pracach pomiarowych;
 • Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów;
 • Dobór odpowiedniej metody pomiarowej;
 • Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów elektrycznych;
 • Dokumentowanie prac;
 • Wzory protokołów;
 • Prezentacja mierników firmy SONEL;
 • Pomiary w praktyce;
 • Wykonywanie pomiarów:
 • Ciągłość połączeń ochronnych oraz wyrównawczych;
 • Pomiar rezystancji izolacji;
 • Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
 • Pomiar wyłączników przeciwporażeniowych oraz różnicowoprądowych;
 • Pomiar rezystancji uziemień;
 • Pomiar rezystywności gruntu;
 • Badanie elektronarzędzi;
 • Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego;
 • Sprawdzian nabytej wiedzy.

Jesteśmy jedyną firmą, która bezpłatnie przed kursem wysyła materiały szkoleniowe w formie elektronicznej !!!

Poniżej istnieje możliwość zakupu naszego szkolenia i egzaminu poprzez nasz sklep internetowy.

Terminarz szkoleń: Ikona PDF FORMULARZ SZKOLENIOWY
TelefonMasz pytania? Zadzwoń: tel. 501-036-672

 

W trakcie kursu można uzyskać pełny pakiet pkt. 1-10 we wszystkich grupach (G1, G2, G3)

Zdany egzamin to uprawnienia smep ważne 5 lat.

Kursy i szkolenia na uprawnienia smep, jak i gdzie:

 • dla pojedynczych osób (nabór otwarty),
 • zamknięte, dla zorganizowanej grupy pracowników,
 • na terenie całego kraju.

Nasze kursy zawsze są dostosowane do wymagań klientów. Wynika to z wieloletniego doświadczenia w branży oraz współpracy od małych do największych firm przemysłowych i branży energetycznej.

Nasi konsultanci są dostępni dla Państwa 7 dni w tygodniu w godzinach: 08:00 – 22:00.

Jeżeli nie odbierzemy oddzwonimy.