Wypadki

Przedstawiamy Państwu naszą wszechstronną ofertę w zakresie przeprowadzania kontroli powypadkowej oraz realizowaniu wszelkich sprawozdań i kart niezbędnych w dokumentacji powypadkowej.

  • Całokształt dochodzenia wypadkowego jest przez nas prowadzony oraz monitorowany.
  • Tworzymy fotografie oraz szkice związane z miejscem wypadku.
  • Zajmujemy się sporządzeniem protokołów powypadkowych.
  • Zebrane zostają oświadczenia od poszkodowanych i świadków.
  • Uskuteczniamy dyspozycje powypadkowe.
  • Zostają opracowane statystyczne karty wypadków, do których doszło podczas pracy.
  • Zakładamy rejestr wypadków przy pracy.
  • Poprzez zabieganie o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego przygotowujemy dokumentację nieodzowną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  • Zajmujemy się również dochodzeniami powypadkowymi związanymi z wypadkami w drodze do pracy i z pracy.

Zapraszamy do współpracy
Grupa Silesia Szkolenia

Wypadki - BHP w pracy