Pierwsza pomoc

Na prowadzonych przez nas kursach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej chcielibyśmy przekazać Państwu obeznanie oraz praktyczne umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu życiu oraz zdrowiu.

Szczególnie polecamy nasze szkolenia pracownikom i kadrze kierowniczej firm, jednostkom gospodarczym, placówkom oświatowym, instytucjom państwowym i samorządom.

Sugerujemy kompletowanie szkoleń wstępnych lub okresowych bhp ze szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy.

Szkolenia prowadzone są przez Instruktorów Pierwszej Pomocy posiadających odpowiednie kwalifikacje zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym tj. tytuł zawodowy ratownika medycznego.

Podczas kursów korzystamy z multimedialnych technik przekazu wiedzy teoretycznej, manekinów do ćwiczeń resuscytacji, które pozwalają instruktorom prowadzić zaawansowany trening resuscytacji krążeniowo – oddechowej, jak i również ze sprzętu ratowniczego.

Sfinalizowane szkolenia zapowiadają otrzymanie przez każdego z uczestników imiennego zaświadczenia potwierdzającego zdobyte umiejętności.

Zapraszamy do kontaktu
Grupa Silesia Szkolenia.

Pierwsza pomoc