Ochrona środowiska

Nasze bogate doświadczenie wraz z globalną współpracą z podmiotami, które posiadają niezbędne pozwolenia i akredytacje w związku z ochroną środowiska przyczyniło się do zaprezentowania Państwu szerokiego wyboru naszych usług w zakresie ochrony środowiska.

Oferujemy Państwu:

 • regularne rozliczanie opłat związanych z ekonomicznym korzystaniem ze środowiska, opłat produktowych, a także prowadzenie koniecznej ewidencji sprawozdawczej do urzędów,
 • regularne podsumowanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • pomoc w eliminacji odpadów w tym substancji niebezpiecznych (azbest, PCB),
 • przygotowywanie wniosków o upoważnienia administracyjne (odpady, emisje do atmosfery),
 • kontrolowanie formalno-prawne przestrzegania zapisów umieszczonych w decyzjach klienta (odnośnie ochrony środowiska),
 • pośredniczenie interesów klienta w ramach ochrony środowiska w kontaktach z reprezentantami jednostek administracji publicznej (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa),
 • stałe pośrednictwo środowiskowe w zakresie współczesnej działalności zakładu,
 • propozycje dosadnych rozwiązań formalno-prawnych oraz przydzielenie wiążących porad prawnych umocnionych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz wypowiedzi organów
 • administracyjnych,
 • ażeby dostosować się do wymogów decyzji administracyjnych przeprowadzamy szkolenia dla pracobiorców zakładu,
 • zgodnie z zapisami obecnie obowiązującego Prawa Ochrony Środowiska uskuteczniamy wewnątrzzakładowe normy organizacyjne zapewniające funkcjonowanie zakładu
 • oferujemy również zgłaszanie instalacji niewymagających pozwolenia.

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.

Grupa Silesia Szkolenia

Ochrona środowiska - liść