Ochrona środowiska

Nasze bogate doświadczenie wraz z globalną współpracą z podmiotami, które posiadają niezbędne pozwolenia i akredytacje w związku z ochroną środowiska przyczyniło się do zaprezentowania Państwu szerokiego wyboru naszych usług w zakresie ochrony środowiska.

Oferujemy Państwu:

  • regularne rozliczanie opłat związanych z ekonomicznym korzystaniem ze środowiska, opłat produktowych, a także prowadzenie koniecznej ewidencji sprawozdawczej do urzędów,
  • regularne podsumowanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
  • pomoc w eliminacji odpadów w tym substancji niebezpiecznych (azbest, PCB),
  • przygotowywanie wniosków o upoważnienia administracyjne (odpady, emisje do atmosfery),
  • kontrolowanie formalno-prawne przestrzegania zapisów umieszczonych w decyzjach klienta (odnośnie ochrony środowiska),
  • pośredniczenie interesów klienta w ramach ochrony środowiska w kontaktach z reprezentantami jednostek administracji publicznej (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa),
  • stałe pośrednictwo środowiskowe w zakresie współczesnej działalności zakładu,
  • propozycje dosadnych rozwiązań formalno-prawnych oraz przydzielenie wiążących porad prawnych umocnionych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz wypowiedzi organów
  • administracyjnych,
  • ażeby dostosować się do wymogów decyzji administracyjnych przeprowadzamy szkolenia dla pracobiorców zakładu,
  • zgodnie z zapisami obecnie obowiązującego Prawa Ochrony Środowiska uskuteczniamy wewnątrzzakładowe normy organizacyjne zapewniające funkcjonowanie zakładu
  • oferujemy również zgłaszanie instalacji niewymagających pozwolenia.

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.

Grupa Silesia Szkolenia

Ochrona środowiska - liść