Współpraca

Współpraca z Grupa Silesia Szkolenia

Nasza firma powstała powstała w 2017r. w Gliwicach, ale osoby w niej pracujące mają kontakt z szkoleniami już od kilkudziesięciu lat. Na początku działalności zaczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, w skrócie SIMP Gliwice. Natomiast od marca 2018r. zaczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Mechaników i Energetyków Polskich, w skrócie SMEP która trwa do dziś.

Na bieżąco poszukujemy wykładowców oraz członków do Komisji Kwalifikacyjnej powoływanej przez Urząd Regulacji Energetyki, którzy posiadają tzw. uprawnienia SEP lub uprawnienia sepowskie . Wymagania do uczestnictwa w komisji są dostępne na naszej stronie w zakładce ustawy, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w § 8. 1  , link do niej znajduje się poniżej.

Ustawy