Współpraca

Nasza firma powstała powstała w 2017r. w Gliwicach, ale osoby w niej pracujące mają kontakt z szkoleniami już od kilkudziesięciu lat. Na początku działalności zaczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, w skrócie SIMP Gliwice. Natomiast od marca 2018r. zaczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Mechaników i Energetyków Polskich, w skrócie SMEP która trwa do dziś.