Zaświadczenie od pracodawcy

Zaświadczenie od pracodawcy o posiadanych umiejętnościach i wiedzy zgodnie z rozporządzeniem z dnia 1.07.2022r. 

§ 6. 1. Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, wykazują się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie: eksploatacji i/lub dozoru muszą posługiwać się

2. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

 

Zaświadczenie od pracodawcy jest potrzebne osobą, które chcą przystąpić do egzaminu państwowego przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki przy Stowarzyszeniu Naukowo – Technicznym Mechaników i Energetyków Polskich SMEP.pl

Poniżej link do pobrania zaświadczenia.

Zaświadczenie od pracodawcy o posiadanych umiejętnościach i wiedzy