Grupa Silesia Szkolenia

Kursy na uprawnienia SEPowskie

506 266 555

506 266 804

Wypadki

Przedstawiamy Państwu naszą wszechstronną ofertę w zakresie przeprowadzania kontroli powypadkowej oraz realizowaniu wszelkich sprawozdań i kart niezbędnych w dokumentacji powypadkowej.

 • Całokształt dochodzenia wypadkowego jest przez nas prowadzony oraz monitorowany.
 • Tworzymy fotografie oraz szkice związane z miejscem wypadku.
 • Zajmujemy się sporządzeniem protokołów powypadkowych.
 • Zebrane zostają oświadczenia od poszkodowanych i świadków.
 • Uskuteczniamy dyspozycje powypadkowe.
 • Zostają opracowane statystyczne karty wypadków, do których doszło podczas pracy.
 • Zakładamy  rejestr wypadków przy pracy.
 • Poprzez zabieganie o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego przygotowujemy dokumentację nieodzowną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Zajmujemy się również dochodzeniami powypadkowymi związanymi z wypadkami w drodze do pracy i z pracy.
 • Zapraszamy do współpracy
  Grupa Silesia Szkolenia

kontrola wypadkowa