Co powinieneś wiedzieć przed egzaminem ?

Prawidłowo wypełniony DRUKOWANYMI LITERAMI wniosek o sprawdzenie kwalifikacji ułatwia Komisji Kwalifikacyjnej sprawdzenie danych uczestnika egzaminu, a w końcowej fazie również przesłanie prawidłowych uprawnień kwalifikacyjnych. Poniżej znajduje się link, poprzez który można pobrać wnioski dla wszystkich trzech grup tj. uprawnienia elektryczne G1, uprawnienia energetyczne / cieplne G2 oraz uprawnienia gazowe G3. Dodatkowo można zapoznać się z filmem poglądowym jak prawidłowo wypełnić wniosek, link poniżej.

 

Czytaj więcej

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe na uprawnienia elektryczne G1, energetyczne G2 i gazowe G3

Poniższe materiały szkoleniowe będą przydatne osobą, które chcą przed przystąpieniem do egzaminu państwowego przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki przy Stowarzyszeniu Naukowo – Technicznym Mechaników i Energetyków Polskich SMEP.pl   odświeżyć swoją wiedzę.

Czytaj więcej

Zaświadczenie od pracodawcy

Zaświadczenie od pracodawcy o posiadanych umiejętnościach i wiedzy zgodnie z rozporządzeniem z dnia 1.07.2022r. 

§ 6. 1. Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, wykazują się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie: eksploatacji i/lub dozoru muszą posługiwać się

Czytaj więcej

uprawnienia gazowe g3 smep sep

Pytania i odpowiedzi do kursu i egzaminu na uprawnienia G3

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz przykładowych pytań do egzaminu na uprawnienia elektryczne, czyli z zakresu grupy 3. Oczywiście zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci poziom takiego egzaminu jest dostosowany do zakresu o jaki był złożony wniosek egzaminacyjny.

 

Czytaj więcej

Wywiad o uprawnieniach dla onet.pl

Jakie uprawnienia warto zdobyć? Pisze o nas Onet!

Certyfikaty czy uprawnienia poświadczające wiedzę i umiejętności w danym zakresie to dzisiaj często wymóg pracodawców przed rozpoczęciem pracy. Niektóre uprawnienia otwierają nowe możliwości zatrudnienia, gwarantują lepsze warunki zatrudnienia, w tym także warunki finansowe. Część uprawnień jest niezbędna, by móc wykonywać określone prace, np. instalacje elektryczne czy przeglądy instalacji gazowych. Jeszcze inne uprawnienia bywają zwyczajnie przydatne w życiu, bo w codziennej pracy mogą uchronić pracownika przed niebezpiecznymi konsekwencjami braku wiedzy.

Czytaj więcej