Jakie dokładnie kursy i szkolenia oferuje Wasza firma?

Grupa Silesia Szkolenia prowadzi kursy oraz szkolenia takie jak:

  • Uprawnienia tzw. smep w trzech grupach (G1) elektryczne, (G2) cieplne, (G3) gazowe, oraz na tzw. pomiary elektryczne , zakończone egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki,
  • UDT, w całym zakresie tj. wózki widłowe, suwnice, podnośniki, układnice itp. zakończone egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego,
  • TDT, zakończone egzaminem przed Komisją Transportowego Dozoru Technicznego,
  • BHP, dla pracowników i pracodawców.