Co powinieneś wiedzieć przed egzaminem ?

Prawidłowo wypełniony DRUKOWANYMI LITERAMI wniosek o sprawdzenie kwalifikacji ułatwia Komisji Kwalifikacyjnej sprawdzenie danych uczestnika egzaminu, a w końcowej fazie również przesłanie prawidłowych uprawnień kwalifikacyjnych. Poniżej znajduje się link, poprzez który można pobrać wnioski dla wszystkich trzech grup tj. uprawnienia elektryczne G1, uprawnienia energetyczne / cieplne G2 oraz uprawnienia gazowe G3. Dodatkowo można zapoznać się z filmem poglądowym jak prawidłowo wypełnić wniosek, link poniżej.

 

Czytaj więcej

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe na uprawnienia elektryczne G1, energetyczne G2 i gazowe G3

Poniższe materiały szkoleniowe będą przydatne osobą, które chcą przed przystąpieniem do egzaminu państwowego przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki przy Stowarzyszeniu Naukowo – Technicznym Mechaników i Energetyków Polskich SMEP.pl   odświeżyć swoją wiedzę.

Czytaj więcej

Zaświadczenie od pracodawcy

Zaświadczenie od pracodawcy o posiadanych umiejętnościach i wiedzy zgodnie z rozporządzeniem z dnia 1.07.2022r. 

§ 6. 1. Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, wykazują się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie: eksploatacji i/lub dozoru muszą posługiwać się

Czytaj więcej

Uprawnienia energetyczne g2 G2 smep sep sepowskie sepowskie

Pytania i odpowiedzi do kursu i egzaminu na uprawnienia G2

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz przykładowych pytań do egzaminu na uprawnienia elektryczne, czyli z zakresu grupy 2. Oczywiście zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci poziom takiego egzaminu jest dostosowany do zakresu o jaki był złożony wniosek egzaminacyjny.

 

Czytaj więcej

uprawnienia gazowe g3 smep sep

Pytania i odpowiedzi do kursu i egzaminu na uprawnienia G3

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz przykładowych pytań do egzaminu na uprawnienia elektryczne, czyli z zakresu grupy 3. Oczywiście zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci poziom takiego egzaminu jest dostosowany do zakresu o jaki był złożony wniosek egzaminacyjny.

 

Czytaj więcej

Uprawnienia elektryczne g1 G1 smep sep sepowskie sepowskie

Pytania i odpowiedzi do kursu i egzaminu elektrycznego G1

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz przykładowych pytań do egzaminu na uprawnienia elektryczne, czyli z zakresu grupy 1. Oczywiście zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci poziom takiego egzaminu jest dostosowany do zakresu o jaki był złożony wniosek egzaminacyjny.

 

Czytaj więcej