Kurs dla elektryka ONLINE. Dla kogo? Czy można go zrobić przez internet ?

Coraz więcej osób chce wykonywać zawód elektryka, który od lat cieszy się wielkim zainteresowaniem, szczególnie wśród młodzieży, która już w szkole średniej postanawia pracować w tym zawodzie. Nie jest to oczywiście zaskoczeniem, ponieważ zawód elektryka gwarantuje wysokie zarobki oraz duże możliwości rozwoju.

 

 

Szkolenia na uprawnienia dla elektryków już od lat 90-tych dają możliwości podejścia dla kursantów po ich ukończeniu na podejście do egzaminu na uprawnienia tzw. sep  

 

Artykuł dodatkowo może być dla Ciebie pomocny jeżeli nie jesteś pewien jaki kurs wybrać, oraz jak długo on trwa, dowiesz się także jaką wiedzę uzyskasz po tym kursie i jak po nim zdobędziesz uprawnienia elektryczne G1 dla elektryków.

 

Co to jest kurs elektryka?

 

Jest to szkolenie zawodowe, po którym możesz podejść do  egzaminu na uprawnienia tzw. sep  i uzyskać uprawnienia elektryczne z grupy G1 tzw. uprawnienia elektryczne

Szkolenie na uprawnienia elektryczne pomoże Ci poznać zagadnienia związane z budową, remontem, montażem i konserwacją sieci elektrycznych. Dodatkowo po ukończonym kursie możesz poszerzyć swoje uprawnienia o pomiary elektryczne.

 

Kto może uzyskać uprawnienia elektryczne?

W tym roku nastąpiło kilka zmian, związanych z wydawaniem uprawnień elektrycznych. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 01.07.2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392), wymaganym jest, aby do wniosku o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji i/lub dozorze urządzeń, instalacji i sieci dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy w tym zakresie.

Są to:

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

 

Posiadanie wymaganej wiedzy mogą również potwierdzać poniższe dokumenty:

1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

 

Jak wygląda kurs elektryka G1?

Na początku należy wybrać jaki kurs Cię interesuje kursy online podstawowe i pomiary elektryczne, u nas dostępne są kursy internetowe tzw. online lub stacjonarne. Z powodu zawirowań związanych z obecną pandemią, kursy internetowe stały się bardzo popularne i te kursy proponujemy. Kursy internetowe dzięki fachowo opracowanym materiałom szkoleniowym wysyłany wcześniej na maila pozwalają naszym klientom na bardzo wysokie (ponad 97%) wyniki zdanych egzaminów przed państwową Komisją Kwalifikacyjną. Czas trwania kursu to około 4h, jest on podzielony na rozdziały. Wysoki poziom naszych kursy wynika to zasługa wykładowców je tworzących, którzy posiadają ogromne doświadczenie i wiedzę, dzięki której mogą edukować przyszłych elektryków.

 

Po naszym kursie uzyskasz odpowiednią wiedze, żeby podejść do egzaminu państwowego (tzw. SEP) i go bez problemu zdać. Korzystając z naszej platformy możesz zapisać się na egzamin i szkolenie.

 

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy urywki z naszego kursu dla elektryków, sprawdź już teraz kursy i szkolenia elektryczne Youtube

 

 

#uprawnieniaelektryczne

#uprawnieniacieplne

#uprawnieniagazowe

#uprawnieniaenergetyczne

#kursnapomiaryelektryczne

#pomiaryelektryczne

#kurspomiarówelektrycznych

#kurselektryka1kV

#kurspomiarówinstalacjielektrycznych

#kursnapomiaryinstalacjielektrycznych

#elektrykuprawnienia 

#smep

#smepgliwice

#smep_gliwice

#smepowskie

#uprawnieniasmepowskie 

#uprawnieniasmep 

#uprawnieniaelektrykasmep

#uprawnieniaelektrycznesmepowskie

#uprawnieniaelektroenergetyczne

#kurselektroenergetyczny

#szkolenieelektroenergetyczne