Dokumenty i pliki do pobrania

Tutaj znajdziesz wszystkie wymagane dokumenty potrzebne aby podejść do egzaminu przed państwową Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki przy Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Mechaników i Energetyków Polskich w skrócie smep.pl