Czy po Waszym kursie jest możliwość przystąpienia do egzaminu?

Tak, po kursie zawsze odbywa się egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną w zakresie eksploatacji i/lub dozoru na uprawnienia smep z trzech grup tj.

G1 uprawnienia elektryczne,

G2 uprawnienia energetyczne/cieplne,

G3 uprawnienia gazowe.

Comment on this FAQ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>