Czy po Waszym kursie jest możliwość przystąpienia do egzaminu?

Tak, po kursie zawsze odbywa się egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną w zakresie eksploatacji i/lub dozoru na uprawnienia smep z trzech grup tj.

G1 uprawnienia elektryczne,

G2 uprawnienia energetyczne/cieplne,

G3 uprawnienia gazowe.