Czy posiadacie kurs przygotowujący do pracy na stanowisku elektryka?

Nasze szkolenia elektryczne przeznaczone są dla osób posiadających praktykę lub już zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Comment on this FAQ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>