Czy posiadacie kurs przygotowujący do pracy na stanowisku elektryka?

Nasze szkolenia elektryczne przeznaczone są dla osób posiadających praktykę lub już zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.