Uprawnienia sepowskie elektryczne

Uprawnienia SEP lub uprawnienia sepowskie – co to jest?

Czy zastanawiałeś się dlaczego w branży szkoleń na uprawnienia elektryczne, gazowe oraz cieplne przyjęło się sformułowanie uprawnienia sepowskie? Skąd wzięła się ta nazwa i czy rzeczywiście dzisiaj oznacza to samo co kiedyś? Tego dowiesz się z pierwszego wpisu na naszym blogu, który stanowi kompendium wiedzy na temat uprawnień SEP potocznie zwanych uprawnieniami sepowskimi.

Czym są tzw. uprawnienia SEP lub uprawnienia sepowskie?

Coraz więcej osób decyduje się na zdobycie uprawnienia SEP. Dlatego też dobrze wiedzieć kiedy są one potrzebne i co właściwie można dzięki nim uzyskać ? Dla osób, które nie miały wcześniej kontaktu z tym skrótem ważne jest by zrozumieć, co to jest SEP i co oznacza ten skrót. SEP to nic innego, jak skrócona nazwa Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Stowarzyszenie to prowadzi kursy dla elektryków, oferuje również wiele innych tego typu szkoleń, do których może przystąpić każdy – wystarczy spełnić minimalne wymagania.

Czy tylko SEP może nadawać uprawnienia sep lub uprawnienia sepowskie?

W Polsce może nadawać takie uprawnienia każda Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Urzędzie Regulacji Energetyki, najczęściej są one zakładane przy stowarzyszeniach np. Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Mechaników i Energetyków Polskich, ——tu może być link 

które również posiada skrót SMEP i nadaje tzw. uprawnienia SMEP, uprawnienia smepowskie, oraz przy firmach o profilu energetycznym, w których jest zatrudnionych co najmniej 200 osób posiadających powyższe uprawnienia np. Tauron.

Dlaczego uprawnienia sep, uprawnienia sepowskie?

Nazwy te mają swój początek w latach 90 ubiegłego wieku kiedy to SEP jako pierwsze stowarzyszenie uzyskał możliwość nadawania tych uprawnień. Ponadto w większości zakładów przemysłowych to stowarzyszenie miało swoje koła terenowe, a co za tym idzie sepowiec był tam najczęściej elektrykiem.

Tzw. uprawnienia SEP – co to znaczy i do czego są potrzebne?

Z tym terminem tj. SEP, uprawnienia sep lub uprawnienia sepowskie na pewno spotkał się każdy, kto pracuje w branży elektrycznej oraz energetycznej. Tzw. uprawnienia sep, uprawnienia sepowskie są bezwzględnie wymagane w procesie rekrutacji dla osób chcących pracować w zawodzie. Firmy na bieżąco poszukują pracowników na stanowiska związane z elektryką, energetyką, gazem, i dlatego właśnie oczekują takich udokumentowanych uprawnień SEP. Uprawnienia te są wymagane zarówno do pracy, jak i mogą się przydać w życiu codziennym. Dobrze bowiem wiedzieć, jak poradzić sobie z drobnymi usterkami elektrycznymi w gospodarstwie domowym. Rynek pracy dla elektryków, energetyków i gazowników jest ogromny, a osoby z uprawnienia sepowskie mogą znaleźć pracę w firmach zajmujących się produkcją elektroniki czy w firmach z branży motoryzacyjnej.

Jednak czym są tzw. uprawnienia SEP?

Dzielą się one na trzy różne grupy: G1, G2 i G3. Dodatkowo w każdej grupie można uzyskać jeszcze uprawnienia eksploatacji lub dozoru dla instalacji czy urządzeń elektrycznych, energetycznych i gazowych . Zdając egzamin po szkolenia SEP można być pewnym, że w  legalny sposób będzie można wykonywać zawód elektryka, energetyka czy też gazownika. Przed wyborem danego rodzaju kurs, warto zapoznać się, co jest z nim związane i zastanowić się, jaka wiedza i zakres punktów będzie faktycznie potrzebny na konkretnym stanowisku.

Jak można uzyskać tzw. uprawnienia SEP?

Aby uzyskać tzw. uprawnienia SEP, należy zapisać się na szkolenie lub kurs, na którym można uzyskać niezbędną wiedzę do tego, by zdać końcowy egzamin kwalifikacyjny. Wartym uwagi jest fakt, że informacje, jakie zdobywa się na takim szkoleniu/kursie, są dostosowane do obecnych wymagań i zmian, jakie zaszły w dziedzinie elektryki, energetyki i gazownictwa. Szkolenia / kursy SEP przeprowadzane są na terenie całego kraju, więc dostęp do nich jest stosunkowo prosty. Osoby zainteresowane kursem, które chcą dowiedzieć się, czy w ich miejscu zamieszkania odbywają się szkolenia SEP, mogą sprawdzić to na oficjalnej stronie Stowarzyszenia. Dobra wiadomość jest taka, że szkolenia SEP dostępne są także w formie kursów internetowych lub jak to nowocześnie jest wpisywane w przeglądarkach online. Bezpośrednio z domu uzyskuje się wiedzę na kursie, a bezpośrednio po nim można zdać końcowy egzamin również online.

Kursy na uprawnienia SEP lub uprawnienia sepowskie są dobrym sposobem aby poszerzyć swoje kwalifikacje, a takie uprawnienia sepowskie są szansą na dobrze płatną pracę czy zdobycie  zasłużonego awansu. Uprawnienia czy też certyfikat uzyskany po zdanym egzaminie upoważnia do wykonania dokładnie określonych prac związanych z elektryką, energetyką i gazownictwem.

Uprawnienia SEP – co to znaczy i czy warto je uzyskać?

Każdy elektryk, energetyk i gazownik musi ukończyć tzw. kurs na uprawnienia SEP aby móc wykonywać swój zawód. Uprawnienia są ważne przez 5 lat od zdania egzaminu. Istnieją trzy grupy / zakresy kursów SEP, które dzieli się na szkolenia elektryczne, energetyczne oraz gazowe. Mają one oznaczenia G1, G2 oraz G3.

Uprawnienia SEP nadawane są dla 2 rodzajów wykonywanych prac – może to być eksploatacja lub dozór. Otrzymały one oznaczenia:

  • E – eksploatacja
  • D – dozór

Wymienia się trzy grupy tzw. uprawnień SEP. Są to:

  • G1 –  kursy elektryczne, przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją  lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych;
  • G2 – kursy energetyczne, przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych;
  • G3 – kursy gazowe, przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Oprócz tego każdy z rodzajów uprawnień posiada dodatkowo punkty. Uwzględnia się w nich konkretną czynność lub specyfikę pracy z danym urządzeniem.

Wymagania do zdobycia uprawnień SEP

Uprawnienia elektryczne czy też uprawnienia SEP może uzyskać osoba pełnoletnia po wcześniejszym przejściu specjalistycznego kursu organizowanym przez daną firmę szkoleniową. Po odbyciu szkolenia należy zdać pozytywnie egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną. W przypadku kursu G1 uzyskane kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku eksploatacji czy dozoru. Dodatkowo na egzaminie uzyskuje się zakresy aby wykonywać wszelkie czynności związane z obsługą, konserwacją, remontem, montażem oraz pomiarami urządzeń elektrycznych.

Jaki jest cel szkolenia?

Głównym celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych, energetycznych i gazowych. Na kurs mogą zapisać się osoby indywidualne, jak i także całe grupy pracowników danej firmy. Aktualnie wymagane są dodatkowo zaświadczenia o ukończeniu szkoły kierunkowej lub też wysłane przez pracodawcę zaświadczenie potwierdzające praktykę i wiedzę pracownika. Zaletą kursy SEP jest to, że prowadzone są przez firmy szkoleniowe na terenie całego kraju. Istnieje możliwość zorganizowania również szkoleń zamkniętych, które odbywa się na terenie konkretnego przedsiębiorstwa lub w wynajmowanych salach szkoleniowych.

Istotnym jest to, że szkolenia te pozwalają zdobyć uprawnienia elektryka, energetyka i gazownika w formie stacjonarnej, jak i przez internet. Opcja zdalnej nauki jest bardzo przydatna, zwłaszcza dla osób niemających czasu na dojeżdżanie.

Jak długo ważne są uprawnienia SEP sepowskie?

Świadectwa kwalifikacyjne Eksploatacyjne i Dozorowe posiadają okres ważności 5 lat, od daty zdania egzaminu. Uprawnienia wydawane są w przeciągu maksymalnie 14  dni od daty zdania egzaminu.

Ile trwa kurs SEP?

Kurs na G1, G2 czy G3 trwa kilka godzin w zależności od wiedzy i umiejętności grupy, jest to więc szybkie szkolenie, dzięki któremu można znacznie poszerzyć swoją wiedzę. Chcąc uzyskać uprawnienia, należy najpierw złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną, a następnie uiścić za niego opłatę. Należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich podstawowych danych we wniosku w tym zakresu grup i punktów.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej lub poprzez internet i może skończyć się wynikiem negatywnym bądź pozytywnym. Po egzaminie zakończonym wynikiem pozytywnym komisja w przeciągu 14 dni od dnia jego przeprowadzenia musi wydać świadectwo kwalifikacyjne. Jeśli jednak egzamin zakończył się wynikiem negatywnym, wówczas można do niego przystąpić ponownie, po kolejnym złożeniu wniosku i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Cena egzaminu na tzw. uprawnienia sepowskie, uprawnienia sep lub elektryczne do 1 KV wynosi 10% najniższej krajowej  brutto – cena zawiera również wydanie uprawnień. Ceny kursów uzależnione są   w dużej mierze od liczby uczestników. Jest to ciekawa opcja dla  firm, które chcą przeszkolić jednocześnie kilku ze swoich pracowników.